Onze visie: teamleden die elkaar vertrouwen levert meer op dan welke management(filosofie) dan ook
Vertrouwen is de basis van zelfsturende teams. Dankzij vertrouwen kunnen zij snel communiceren en reageren op veranderingen.
Zonder voldoende vertrouwen verspillen teamleden moeite en energie aan het vastleggen en vergaren van informatie, vormen van kliekjes, ontwijken van schuldvraag en het verbergen van sporen die naar hen wijzen.
Een klimaat van vertrouwen vormt de basis voor effectieve teamprocessen, aanpassingsvermogen en hoge prestaties. Quad bevordert het ontstaan van dit essentiële vertrouwen door een werkomgeving te bieden waarin kwaliteiten als eigenaarschap, persoonlijke interactie, geloofwaardigheid, respect en steun worden gestimuleerd en gecultiveerd.
Wil jij ervaren hoe het is om in een zelfsturend team te
werken?